Dział Promocji i Komunikacji
Zadania Działu Promocji i Komunikacji Zadania Działu Promocji i Komunikacji

Zadania Działu Promocji i Komunikacji

Dział Promocji został powołany w 2001 roku i realizuje szereg działań mających na celu dbanie o pozytywny i spójny wizerunek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Do naszych zadań należy:

 • organizacja akcji promocyjnych dla kandydatów na studia w zakresie promocji rekrutacji,
 • wsparcie merytoryczne i kreatywne w akcjach promujących Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
 • współpraca z organizacjami studenckimi i pozarządowymi,
 • promocja uroczystości uniwersyteckich organizowanych przez Władze UKW,
 • administracja strony internetowej Uniwersytetu oraz Social Media prowadzonymi przez DP UKW,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu administracji i obsługi stron internetowych UKW,
 • opracowywanie ogólnych materiałów promocyjnych UKW,
 • nadzór nad spójnym wizerunkiem materiałów promocyjnych realizowanych w pozostałych jednostkach UKW,
 • nadzór nad spójnością wizerunku realizowanego przez pracowników i współpracowników UKW,
 • kontakt z mediami i obsługa mediów w zakresie informacyjnym dotyczącym działań realizowanych przez UKW,
 • działania wspierające komunikację wewnętrzną na Uniwersytecie.