Dział Promocji i Komunikacji
Pracownicy Działu Promocji i Komunikacji Pracownicy Działu Promocji i Komunikacji

Pracownicy Działu Promocji i Komunikacji

Dział Promocji i Komunikacji UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
pokój nr 1 (parter)

Pracownicy

Zapraszamy do kontaktu!

Tomasz Zieliński (zm. 17.12.2022) - pamiętamy!