Dział Promocji

O Dziale Promocji

Dział Promocji współtworzy pozytywny wizerunek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nowa strona internetowa, aktywna obecność w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube), coroczny udział w kilkudziesięciu targach oraz eventach promocyjnych, tworzenie przejrzystych i spójnych materiałów promocyjnych oraz współpraca z całym środowiskiem akademickim - to flagowe zadania Działu, dzięki którym wizerunek Uczleni zyskuje na jakości. 

 

Zapraszamy do kontaktu

Monika Knapińska,
e-mail: monika.knapinska@ukw.edu.pl, 
tel. 52 34 19 177

Agnieszka Lewandowska,
e-mail: agnieszka.lewandowska@ukw.edu.pl, 
tel. 52 34 19 179

Sebastian Nowak,
e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl,
tel. 52 34 19 177

Monika Walczak,
e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl,
tel. 52 34 19 179