Dział Promocji i Komunikacji
Promocja rekrutacji na studia Promocja rekrutacji na studia

Promocja rekrutacji na studia

Jednym z zadań Działu Promocji UKW jest promowanie oferty edukacyjnej na kolejny rok akademicki. Poza reklamą w mediach, internecie, outdoor i innych jest to przede wszystkim uczestnictwo w róznych imprezach targowych (m.in. targach edukacji; targach edukacji i pracy). W ciągu kilku miesięcy nasi pracownicy wraz ze studentami uczestniczą w kilkudziesięciu takich spotkaniach.

Drugim kierunkiem tej promocji jest organizowanie przez nasz dział spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w placówkach zlokalizowanych na terenie trzech regionów: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego. Realizujemy również kampanię promocyjną wyprofilowaną na poszczególne kierunki studiów, która przejawia się m.in. wizytami w szkołach i klasach profilowych. Oczywiście największą wiedzę w zakresie konkretnych kierunków mają nasi dydaktycy, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z poszczególnymi jednostkami dydaktycznymi. Jeżeli instytut lub katedra chce zorganizować warsztaty, wykłady lub prezentacje we wskazanej przez siebie szkole, to prosimy o kontakt z Działem Promocji. Zajmiemy się dotarciem do wskazanej szkoły, organizacją spotkania oraz szeroką promocją na terenie szkoły. Dział Promocji, jako odpowiedzialne za kreację wizerunku Uczelni, duży nacisk kładzie na jednolitość wszelkich materiałów promujących UKW, zarówno w promocji ogólnej, jak i poszczególnych działań i projektów. Dla celów ujednolicenia wizerunkowego, prosimy o każdorazowe konsultowanie z naszym działem wszelkich publikacji reklamowych i promocyjnych w środkach masowego przekazu i dystrybuowanych na zewnątrz oraz wewnątrz Uniwersytetu. Taka konsultacyjna współpraca pozwoli na osiąganie konsekwentnego efektu promocyjnego UKW, który z kolei pozwoli zbudować jednolity wizerunek marki, jaką chce wzmocnić nasz Uniwersytet.

DP prowadzi również na zasadzie wolontariatu współpracę ze studentami pomagającymi w promocji UKW w trakcie targów edukacyjnych oraz spotkaniach w szkołach. Studentów chcących aktywnie włączyć się w takie działania, nabyć dodatkowe umiejętności pomocne na rynku pracy (poparte warsztatami i certyfikatami ich ukończenia) zapraszamy do kontaktu!

Kontakt:
promocja@ukw.edu.pl
52-34-19-177/179