Dział Promocji

Pierwsza tura rekrutacji - podsumowanie

Psychologia, kryminologia i anglistyka zajęły miejsce na podium najbardziej obleganych kierunków UKW podczas I tury rekrutacji. Bardzo dobrze radzą sobie też nowości – prawo, cyberdemokracja oraz fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej.  Na studia w bydgoskim uniwersytecie zarejestrowało się 3700 osób.

O północy 14 lipca upłynął pierwszy termin rejestracji na studia w roku akademickim 2021/2022. Niespodzianek nie było, cieszy stałe zainteresowania studiami od lat obecnymi w ofercie UKW, ale i wzrastająca liczba chętnych na nowe kierunki studiów.

Wśród najbardziej obleganych kierunków tradycyjnie znalazły się: psychologia (8 osób/miejsce), kryminologia (5 os./m.) oraz anglistyka (4 os./m.). Popularnymi kierunkami, gdzie statystycznie notujemy dwie – trzy osoby na miejsce, to m.in. biotechnologia, informatyka, matematyka, geografia, filologia polska, humanistyka drugiej generacji, pedagogika opiekuńcza, pedagogika resocjalizacyjna oraz lingwistyki stosowane: angielsko-arabska, angielsko-rosyjska oraz rosyjsko-chińska.

Dobrze przyjęte przez kandydatów zostały nasze nowości – cyberdemokracja i studia nad rozwojem oraz fizyczne podstawy radioterapii, studia przygotowane we współpracy z bydgoskim Centrum Onkologii. Na hit zapowiada się rekrutacja na prawo. Ten kierunek, który uzyskał zgodę na uruchomienie w UKW przed tygodniem, rekrutować będzie studentów do 10 września. Już dziś jednak widać olbrzymie zainteresowanie bezpłatnym studiowaniem prawa na bydgoskim uniwersytecie. W ciągu pięciu dni zarejestrowało się nań niemal 100 osób.

Najbliższe tygodnie rekrutacji na studia stacjonarne przebiegać będą wg harmonogramu:

  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia - 22-23 lipca
    WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2021, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
    Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
  • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 27 lipca
  • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia - 28 lipca
  • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej - 30 lipca
  • Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia - 5 sierpnia.
  • Zakończenie rejestracji elektronicznej w II naborze – 10 września (termin dotyczy również studiów niestacjonarnych).