Dział Promocji

Praca Działu Promocji zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 października 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 października 2020 r. Dział Promocji pracuje w trybie mieszanym.

Kontakt do Kierownika Działu Promocji:
Tomasz Zieliński
e-mail: tomasz.zielinski@ukw.edu.pl 
tel. 798 083 331

W tygodniu: 23.11-27.11.2020 roku:

pracę w trybie stacjonarnym świadczą:

pracę w trybie zdalnym świadczą:


W tygodniu: 16.11-20.11.2020 roku:

pracę w trybie stacjonarnym świadczą:

pracę w trybie zdalnym świadczą:


W tygodniu: 09.11-13.11.2020 roku:

pracę w trybie stacjonarnym świadczą:

pracę w trybie zdalnym świadczą:


W tygodniu: 02.11-06.11.2020 roku:

pracę w trybie stacjonarnym świadczą:

pracę w trybie zdalnym świadczą:


W tygodniu: 02.11-06.11.2020 roku:

pracę w trybie stacjonarnym świadczą:

pracę w trybie zdalnym świadczą: