Dział Promocji

Creative Skills for Innovations

Creative Skills for Innovations

Pracownica Działu Promocji UKW, Agnieszka Lewandowska wzięła udział w warsztatach poświęconych metodzie projektowania innowacyjnych rozwiązań – Creative Skills for Innovations. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu edukacyjnego: Projektanci Innowacji PFR prowadzonego przez Google i Polski Fundusz Rozwoju.

Uczestnicy warsztatu mieli okazję poznać innowacyjną metodę tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników. Identyfikacja problemów użytkowników była jednym z podstawowych ćwiczeń, które stało się punktem wyjścia do rozwiązania zagadnienia. Podstawy tej metody opracowane zostały w Szkole Projektowania w Stanford. Dziś opracowanymi metodami posługuje się zespół Google.

Osoby biorące udział w warsztacie zostały wyłonione spośród kilkuset zgłoszeń. Pierwsza część warsztatu dotyczyła zapoznania użytkowników z metodami niestandardowego myślenia oraz trenowaniu kompetencji miękkich. Druga część wydarzenia skoncentrowała się na odpowiednim stworzeniu zespołów roboczych tak, by każdego z członków zespołu cechował inny wachlarz umiejętności. Drużyny miały za zadanie przejść wszystkie etapy pracy nad projektem według metody design thinking współpracując ze sobą na najwyższym poziomie. Kilkugodzinne interakcje pomiędzy różnymi typami osobowości zaowocowały stworzeniem prototypu rozwiązania, a ostatecznie podlegały ocenom prowadzących oraz pozostałych zespołów.

Finalnie, wszystkie problemy projektowe zostały rozwiązane, a warsztat zakończył się dyskusją i utrwaleniem zdobytej wiedzy.