Projekty graficzne

Dział Promocji i Biuro Prasowe może zapewnić stworzenie projektów graficznych plakatów, ulotek, banerów, rollup-ów, tablic reklamowych, infografik do prasy/portali internetowych i innych materiałów promocyjnych związanych z działaniami podejmowanymi przez jednostki dydaktyczne i pozadydaktyczne UKW. Jednostki, które chcą przygotować materiały graficzne w swoim zakresie prosimy o każdorazowe konsultowanie projektów z naszymi pracownikami. Celem wspólnej konsultacji jest zachowywanie spójności wizerunkowej wszystkich materiałów, w jakikolwiek sposób promujących Uniwersytet. Wszystkie materiały promocyjne powinny być opatrzone dobrze widocznym logotypem UKW.


Kontakt:

Monika Walczak
Grafik UKW
telefon: 52 34 19 179
e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Promocji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój nr 1, 85-064 Bydgoszcz