Dział Promocji i Komunikacji
Projekty graficzne

Projekty graficzne

Dział Promocji może zapewnić stworzenie projektów graficznych plakatów, ulotek, banerów, rollup-ów, tablic reklamowych, infografik do prasy/portali internetowych i innych materiałów promocyjnych związanych z działaniami podejmowanymi przez jednostki dydaktyczne i pozadydaktyczne UKW. Jednostki, które chcą przygotować materiały graficzne w swoim zakresie prosimy o każdorazowe konsultowanie projektów z naszymi pracownikami. Celem wspólnej konsultacji jest zachowywanie spójności wizerunkowej wszystkich materiałów, w jakikolwiek sposób promujących Uniwersytet. Wszystkie materiały promocyjne powinny być opatrzone dobrze widocznym logotypem UKW.

Kontakt:
Romana Andryszak
Grafik UKW
e-mail: romana.andryszak@ukw.edu.pl 
tel. 52 34 19 179