Wsparcie organizacji imprez, konferencji

Dział Promocji i Biuro Prasowe realizuje w ciągu roku kilkanaście imprez promujących naszą Uczelnią takich jak Drzwi Otwarte, spotkania ze znanymi osobistościami i inne uroczystości odbywające się na UKW. Zadaniem DPiBP jest również wsparcie imprez organizowanych przez pozostałe jednostki uczelniane, które opiera się na udziale w kreacji planu i zakresu wydarzenia, przygotowaniu materiałów promocyjnych, kontakcie z mediami oraz zapewnieniu zaplecza i obsługi foto.  Na każde wydarzenia udostępniamy materiały wizualizujące i promujące UKW: roll-upy lub banery, ściankę UKW.

Przygotowanie gadżetów, plakatów związanych z konferencjami naukowymi – posiadającymi własny budżet na ich organizację - jest finansowe z budżetu danej konferencji. W takim przypadku istnieje możliwość zakupu gadżetów promocyjnych UKW pozostających
w dyspozycji DPiBP.


Kontakt:

Sławomir Łaniecki, e-mail: slawomir.laniecki@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 175.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Promocji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój nr 1, 85-064 Bydgoszcz