Materiały promocyjne

Dział Promocji i Biuro Prasowe dysponuje materiałami promocyjnymi przeznaczonymi na promocję całej Uczelni. Trafiają one do maturzystów w trakcie targów edukacyjnych, spotkań w szkołach, uczestników drzwi otwartych oraz do innych gości naszego Uniwersytetu. Osoby zainteresowane otrzymaniem takich gadżetów powinny zgłosić ten fakt do:

Kontakt:

Monika Walczak
telefon: 52 34 19 179
e-mail: monika.walczak@ukw.edu.plUniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Promocji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój nr 1, 85-064 Bydgoszcz